Wat is mindset?

Mindset is de manier waarop je naar het leven kijkt. Het vormt de kern van hoe je denkt, reageert en handelt in verschillende situaties. De beste betekenis in het Nederlands voor het woord mindset is ‘manier van denken’ of ‘denkpatroon’. Dit complexe geheel van gedachten, verwachtingen en overtuigingen heeft een diepgaande invloed op je gedrag en de resultaten die je in je leven behaalt.

Perceptie van de wereld

Stel je de mindset voor als een filter waarmee je de wereld om je heen waarneemt. Dit filter wordt gevormd door al je eerdere ervaringen, geleerde lessen en de overtuigingen die je over jezelf en anderen hebt ontwikkeld. Elke nieuwe ervaring en elke nieuwe interactie wordt door dit filter verwerkt, waardoor je gedrag en reacties worden beïnvloed.

Mindset onderzoek van Carol Dweck

Carol Dweck, een prominente professor in psychologie aan de Stanford University, heeft baanbrekend onderzoek gedaan naar de verschillende types van denkpatroon. Wat zij ontdekte was verbluffend. Het onderscheid tussen goed presterende en slecht presterende studenten lag niet in hun intellectuele capaciteiten, maar in hun mentaliteit.

Vaste mindset vs. groeimindset

Dweck identificeerde twee hoofdtypen mindsets: de vaste mindset en de groeimindset. Mensen met een vaste mindset neigen ernaar om uitdagingen te vermijden en vast te houden aan wat ze al weten. Ze geloven dat hun capaciteiten vaststaan en niet kunnen veranderen. Aan de andere kant zijn er mensen met een groeimindset. Zij omarmen uitdagingen, zijn leergierig en geloven in hun vermogen om te groeien en zich te ontwikkelen door inspanning en ervaring.

Balans en zelfreflectie

Het is essentieel om te beseffen dat bijna niemand puur één type mindset heeft. Je kunt neigen naar één kant, maar hebt vaak elementen van beide in verschillende situaties. De vraag is dan: welke mindset overheerst in jouw leven? Het herkennen en begrijpen van je eigen denkpatroon is de eerste stap naar persoonlijke groei en het bereiken van je potentieel. Lees er meer over in de volgende artikelen:

Wat is een positieve mindset?

20 praktische tips naar een positieve mindset.